|Alt Imatge2|

Virtualització de servidors

La virtualització és un mecanisme que permet organitzar una màquina física per disposar de diverses màquines virtuals. Aquestes màquines virtuals comparteixen els recursos lliures de CPU, memòria, disc i connexió de xarxa que d'altra manera estarien sense aprofitar esperant només puntes de treball. Això genera un benefici en termes d'optimització de la pròpia infraestructura, que multiplica d'aquesta manera les prestacions.

Estalvieu energia i espai, incrementeu la productivitat i multipliqueu les funcionalitats del vostre sistema

Què necessiteu?

* Els camps són obligatoris