Política de privacitat

PLC-EPI SL és conscient de la importància que suposa per als nostres usuaris obtenir informació clara i transparent sobre l'ús que fem de la informació que ens proporcionen.

La relació amb els nostres usuaris es basa en l'honestedat, el rigor i la transparència per construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat els detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres.

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades proporcionades mitjançant l'emplenament dels formularis del Portal seran incorporades al sistema d'informació de què és responsable .

La legitimació per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l'ususari, en tant que l'informem posant a la seva disposició no només la present política de privacitat, perquè després de la seva lectura i en cas d'estar conforme, accepti amb el marcatge de la casella disposada a l'efecte el tractament en qüestió, sinó amb la inclusió d'una primera capa informativa en el propi formulari.

PLC-EPI SL tractarà les dades confidencialment i amb l'única finalitat de prestar els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i Garantia de Drets Digitals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

PLC-EPI SL tractarà tractarà les dades personals de l'usuari sol·licitades a través de La Web, amb les següents finalitats:

  1. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats a La Web.
  2. Permetre el funcionament de la nostra web, a través de cookies técniques i funcionals tal com es detalla en la nostra política de cookies.

Els camps d'aquests registres són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades o ens les facilita de forma errònia o incompleta.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a PLC-EPI SL.

Les dades que ens proporcioni, no escomunciaran a tercers aliens a PLC-EPI SL sense la seva expressa aprovació, llevat d'obligació legal.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i l'usuari no hagi sol·licitat la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals.

L'usuari podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a el domicili social de PLC-EPI SL situat en C/ EIXIMENIS, 20, ENTRESSOL, 17001 GIRONA o enviant un correu electrònic a info(ELIMINAR)@epi.cat identificat degudament i indicant de forma visible el dret concret que s'exerceix.

En aplicació de la LSSI, PLC-EPI SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En consencuencia, en cadascun dels formularis que hi ha a La Web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre butlletins, amb indenpendència de la informació puntualment sol·licitada.

PLC-EPI SL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 03/2018 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

L'ús de les cookies a través del portal es regirà pel que estableix la nostra Política de Cookies, accessible en tot moment des del Portal.

Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir en la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D'aquesta manera, podrà comprovar regularment les actualitzacions o canvis en la nostra política de privacitat.

En cas de divergències amb PLC-EPI SL en relació amb el tractament de les seves dades, pot interposar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva seu electrònica (ww.aepd.es)

S'aplicarà la legislació espanyola a tots els litigis que afectin a aquesta pàgina web, sent competents els tribunals i jutjats corresponents.