|Alt Imatge2|

Desenvolupament de software

A partir de les necessitats detectades, es defineixen els requeriments del nou programa. A continuació es dissenya un prototip, i es comença a escriure el codi font. Abans de la implementació final, es realitza una fase de testeig i es documenta tot el procés per tal d'assegurar el manteniment del nou programa i la possibilitat d'introduir-hi millores en el futur. Un cop avaluat i aprovat el projecte, arriba l'etapa final de la publicació.

Igual com les obres úniques dels artistes, així produïm a EPI programes singulars per a cada necessitat específica

Què necessiteu?

* Els camps són obligatoris